SCAA

2022-2024 HONORARY MEMBERS LISTCOUNCIL


President

Yue Yun Hing


Vice President

Hung Chao Hong

Lam Tai Fai


Members

Ho Sai Chu

Wan Tai Min

Ho Sai Leung

Woo Po Sing

Lam Kin Ngok

Hung Yau Yik

Wong Chun Nam

EXECUTIVE COMMITTEE


Chairman

Hui Chun Fui


Vice Chairman

Lo Yun Sum

Hu Leung Tze Wai

Hung Tsung Chiao Yun


Hon Treasurer

Asst Hon Treasurer

Asst Hon Treasurer

Yan Sui Tong

Lok Kung Yao

Lam Chi Man


Hon Gen Secretary

Hon Secretary

Hon Secretary

Loo Kin Sang

Pang Chung

Li Mow Ming